Nieuws & projecten

Effect van bankerfields in de Proeftuin 2021
Nulmeting broedvogels Van Pallandtpolder 2021 – GLB pilot
Flora-monitoring 2021 – GLB pilot
Proeftuin van Pallandtpolder in de steigers
‘Strokenteelt stelt nieuwe eisen aan indienen Gecombineerde opgave’
Scholieren voeren onderzoek uit voor proeftuin
Proeftuin van Pallandtpolder officieel van start
Fieldmate gewassensoren
Rabo Carbon Bank
Geschiedenis van Pallandtpolder