Nieuws & projecten

Geen blauwdruk, zoektocht naar hoe het anders kan
Van bermgras naar Bokashi, een natuurvriendelijke en circulaire meststof
Bijen- en insectenhotels in de Proeftuin!
Op de fiets of aan de wandel door de Proeftuin Van Pallandtpolder!
Samenwerking met veehouder sluit kringloop (Akkerwijzer)
Natuurinclusieve landbouw op de Van Pallandtpolder
Ruim 130 bezoekers Open Dag Proeftuin Van Pallandtpolder
Factsheet Proeftuin van Pallandtpolder
Effect van bankerfields in de Proeftuin 2021
Nulmeting broedvogels Van Pallandtpolder 2021 – GLB pilot