Nieuws & projecten

Bijen- en insectenhotels in de Proeftuin!
Op de fiets of aan de wandel door de Proeftuin Van Pallandtpolder!
Samenwerking met veehouder sluit kringloop (Akkerwijzer)
Natuurinclusieve landbouw op de Van Pallandtpolder
Ruim 130 bezoekers Open Dag Proeftuin Van Pallandtpolder
Factsheet Proeftuin van Pallandtpolder
Effect van bankerfields in de Proeftuin 2021
Nulmeting broedvogels Van Pallandtpolder 2021 – GLB pilot
Flora-monitoring 2021 – GLB pilot
Proeftuin van Pallandtpolder in de steigers